KVANT EXPERT - Kvantna medicina i dijagnostika
Kvantna medicina pokazuje izvanredne rezultate u službi lečenja svih vrsta alergija i praktično je jedini način da se ublaže simptomi i izleči bilo koji oblik alergije, kožni, respiratorni i drugi. Uz pomoć eksperta za kvatnu medicinu njeni učinci kada je u pitanju alergija su često magični.
Prednost kvantne medicine je u blagovremenom prepoznavanju ovih poremećaja čime se izbegavaju teža hronična oboljenja i njihove komplikacije dijabetes, insulinska rezistencija, problemi sa varenjem hrane gastritisi, kolitisi i drugo.

Sertifikovani doktori

Doktori sa iskustvom iz svih oblasti medicine, naročito neurohirurgije, neurologije maksimalno posvećeni pacijentu koji stalno usavršavaju svoja znanja.

Testiranje

Testiranje se sprovodi pomoću najsavremenijeg nemaćkog aparata firme Regumed na poptuno bezbolan način koristeći fenomen rezonance kojim se dobije veliki broj podataka koji se ne mogu dobiti ni u jednoj laboratoriji klasične medicine jer ih one za sada ne prepoznaju

Brza i bezbolna terapija

Celokupan pregled i terapija su bez neželjenih efekata i štetnih posledica i za pacijenta i za okolinu i u skladu je sa prirodom i njenim zakonima podstičući organizam na samoisceljenje.