KvantExpert - kvantna medicina Beograd
Nemački Institut Regumed pionirski primenjuje kvantnu medicinu u tretmanu psihosomatskih poremećaja i autizma kod dece. Koristeći saznanja iz kvantne fizike, ovo istraživanje pruža inovativne tretmane za različite probleme rasta i razvoja kod najmlađih. Sveobuhvatan pristup identifikuje uzroke i pruža personalizovane terapije, dok naučna validnost kvantne medicine potvrđuje njenu efikasnost. Ovo je naučno utemeljen, napredan pristup koji obećava olakšanje i napredak u lečenju dece.
U borbi protiv poremećaja rasta i razvoja kod dece, kvantna medicina izlazi kao predvodnik u istraživanju i primeni inovativnih tretmana. Naučna zajednica i roditelji jednoglasno prepoznaju ovaj pristup kao pravu nauku koja obećava olakšanje i napredak u razvoju najmlađih

Sertifikovani doktori

Doktori sa iskustvom iz svih oblasti medicine, naročito neurohirurgije, neurologije maksimalno posvećeni pacijentu koji stalno usavršavaju svoja znanja.

Testiranje

Testiranje se sprovodi pomoću najsavremenijeg nemaćkog aparata firme Regumed na poptuno bezbolan način koristeći fenomen rezonance kojim se dobije veliki broj podataka koji se ne mogu dobiti ni u jednoj laboratoriji klasične medicine jer ih one za sada ne prepoznaju

Brza i bezbolna terapija

Celokupan pregled i terapija su bez neželjenih efekata i štetnih posledica i za pacijenta i za okolinu i u skladu je sa prirodom i njenim zakonima podstičući organizam na samoisceljenje.